Logo advocatenkantoor Wendy Weckhuysen

Mijn tarieven

De kostprijs van juridische bijstand is afhankelijk van heel wat factoren. Maar ik informeer je alvast over de mogelijke tarieven, zodat je weet wat te verwachten.

Tarievenplan

Eerste verkennend gesprek

Heb je juridisch advies nodig? Voor een eerste verkennend gesprek reken ik een vergoeding aan van 50 euro (excl. btw). In sommige situaties is dat al voldoende. Afhankelijk van je vraag is er meer opzoekwerk vereist of neem ik de tijd om de documenten of contracten grondig te bekijken. Natuurlijk garandeer ik altijd een transparante werkwijze.

Rechtsbijstandpolis

Bij een gerechtelijke procedure ga ik eerst en vooral voor jou na of je recht hebt op een tussenkomst of betaling via bijvoorbeeld je autoverzekeraar of familiale verzekering in het kader van een rechtsbijstandpolis.

Dikwijls is dit van toepassing bij strafrechtelijke verdediging, zoals bij een verkeersinbreuk of recuperatie van lichamelijke schade. De rechtsbijstandverzekeraar neemt in dat geval de integrale advocaat- en gerechtskosten ten laste binnen de polisvoorwaarden.

Uurtarief

Mijn uurtarief varieert tussen 100 en 150 euro (excl. btw), afhankelijk van parameters zoals urgentie en complexiteit.

Percentage

Het is ook mogelijk om mijn ereloon te baseren op een percentage van de waarde of inzet van de zaak. Reken dan op de volgende tarieven als richtprijs:

• 0 tot 7.500 euro: 15%
• 7.500 tot 50.000 euro: 10%
• 50.000 tot 125.000 euro: 8%
• 125.000 tot 250.000 euro: 6%
• meer dan 250.000 euro: 4%

Onkosten

Daarnaast reken ik voor de onkosten een bedrag aan dat gelijkstaat aan 8% van het ereloon (excl. btw).
Deze onkosten omvatten de briefwisseling, kopieën, kilometervergoeding …

Voor zogenaamde externe kosten zoals een aangetekende zending, afschrift van het vonnis of kopie van het strafdossier, gerechtsdeurwaarderskosten … reken ik de reële kost door.

Rechtsplegingsvergoeding

Word je tijdens een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld? Dan ontvang je vaak een rechtsplegingsvergoeding. Dat is een vergoeding die de verliezende partij betaalt aan de andere partij als gedeeltelijke tussenkomst in de gerechtskosten. Dit bedrag houd ik af van de uiteindelijke factuur. Vaak dekt het een aanzienlijk deel van het ereloon.

Pakketprijzen

Heb je als kmo regelmatig, misschien zelfs dagelijks, advies of bijstand nodig? Dan bespreek ik graag een pakketprijs. Ik reken in dat geval bijvoorbeeld een ereloon van 500 euro (excl. btw) per vijf uur aan, plus de vermelde 8% voor onkosten.

Bekijk ook

Heb je een vraag?

Wil je een precieze inschatting van de kostprijs van jouw juridische vraag of dossier? Neem contact met me op.