Juridische diensten voor kmo’s

Diensten

Nood aan juridische diensten voor je kmo? Je zaak vooruithelpen, je correct, toegankelijk én in mensentaal bijstaan in elke bedrijfsfase en procedure, daar doe ik het voor. Mijn liefde voor mijn vak en oprechte interesse in jouw onderneming leiden ongetwijfeld tot een succesvolle en aangename samenwerking.

Contracten

Precies het precisiewerk dat elke uitgeschreven overeenkomst vergt

Als kmo krijg je regelmatig contracten op je pad. Met zowel klanten en leveranciers als zakenpartners. Om een degelijke en duurzame samenwerking met hen te garanderen, wil je natuurlijk dat je overeenkomsten correct en exhaustief opgesteld zijn. Ik zet dan graag mijn expertise voor jouw onderneming in.

Als je persoonlijke juridische partner sta ik onder meer in voor de opmaak, update en controle van je contracten en algemene voorwaarden. En dat steevast op basis van de meest recente wetgeving. Heb je te maken met een geschil over een contract? Dan begeleid ik je tijdens de te nemen stappen. Samen met jou tracht ik je kmo zo goed mogelijk te beschermen in alle omstandigheden en geschillen. Je volledige businessjourney lang.

Wanbetaling

Je onbetaalde facturen vlot teruggevorderd

Klanten die niet of niet tijdig betalen voor je producten of diensten … het is voor een ondernemer heel frustrerend. Dat begrijp ik. Blijf dan niet bij de pakken zitten en maak gebruik van mijn juridische diensten voor kmo’s. Ik zorg voor een vlotte invordering van je facturen plus eventuele schadevergoeding, zodat jouw cashflow weer op peil is.

Aansprakelijkheid

Eerste juridische hulp bij kmo-schadegevallen

Een ongeluk op de werkvloer? Een misverstand bij je klanten over je diensten? Een voorval bij een leverancier waarbij een van je medewerkers betrokken is? Bij elk schadegeval wil je precies nagaan wie er feitelijk verantwoordelijk is. Beschouw mij dan gerust als je eerste aanspreekpunt. Ik ga na hoe het precies in elkaar zit, probeer voor jou een minnelijke oplossing te regelen of sta paraat in het geval van een procedure voor de rechtbank.

Commerciële relaties

Oplossingsgerichte werking bij geschillen met je zakelijke partners

Soms loopt een samenwerking verkeerd en treden er conflicten op met leveranciers of onderaannemers. Dergelijke ongemakken wil je natuurlijk snel opgelost zien. In eerste instantie proberen we een compromis te vinden dat beide partijen tevredenstelt. Lukt dat niet? Dan sta ik je bij in de rechtbank. Hoe dan ook zoeken we samen een doeltreffende uitkomst. Zodat jij je weer kunt focussen op de dagelijkse werking van je kmo.

Verkeer en transport

Juridische bijstand bij dagvaardingen voor de politierechtbank en vervoer van goederen over de weg

Een strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank kan om tal van redenen nodig zijn na een verkeersongeval. Denk maar aan een snelheidsovertreding, twijfel over de correctheid van de boorddocumenten of alcoholintoxicatie.
Vervoer van goederen over de weg is dan weer gebonden aan heel wat regels én kan aanleiding geven tot heel wat geschillen (o.m. in het kader van het CMR-verdrag).
In dergelijke situaties heb je nood aan juridische bijstand. Vertrouw dan op mijn expertise en ervaring om de zaak correct en efficiënt te benaderen.

Vastgoed en huur

Doelgerichte aanpak van geschillen rond vastgoed en (ver)huur

Ook als kmo kun je juridisch advies gebruiken bij beheer van vastgoed en huur. Of je nu huurder of eigenaar bent, een klankbord komt van pas. Reken op mijn juridische bijstand voor zakelijke rechten, in geval van achterstallige huur, schade aan het pand, recuperatie van de huurwaarborg, beëindiging van het huurcontract en elke procedure die je moet aangaan.

Bekijk ook

Meer weten over mijn diensten?

Meer weten over mijn juridische diensten voor kmo’s?
Neem contact met me op.