Mijn publicaties

WECKHUYSEN, W., “Tweede deel. Titel I, Hfdst. II, Rechten en plichten van de advocaten. Art. 439-446bis”, in P. Dauw, B. Deconinck, B. Wylleman (eds.), Duiding Burgerlijk Procesrecht, Deel 1, Brussel, Intersentia, 2021, p. 320-328.

WECKHUYSEN, W., “Derde deel. Titel I, Hfdst. II, afd. II. Voorzitters van de rechtbanken. Art. 584”, in P. Dauw, B. Deconinck, B. Wylleman (eds.), Duiding Burgerlijk Procesrecht, Deel 1, Brussel, Intersentia, 2021, p. 519-532.

WECKHUYSEN, W., “Vierde deel. Boek II. Titel III. Hfdst. VIII. Afd. IV. Valsheidsprocedure. Art. 895-906”, in P. Dauw, B. Deconinck, B. Wylleman (eds.), Duiding Burgerlijk Procesrecht, Deel 1, Brussel, Intersentia, 2021, p. 836-841.

WECKHUYSEN, W., “Vierde deel. Boek II. Titel VI. Inleiding en behandeling van de vordering in kort geding. Art. 1035-1041”, in P. Dauw, B. Deconinck, B. Wylleman (eds.), Duiding Burgerlijk Procesrecht, Deel 2, Brussel, Intersentia, 2021, p. 85-91.

WECKHUYSEN, W., “Art. 429 Ger.W.”, in E. Janssens (ed.), Duiding. Deontologie Juridische Beroepen. Advocatuur, Brussel, Larcier, 2015.

WECKHUYSEN, W., “Art. 432bis – 446bis Ger.W.”, in E. Janssens (ed.), Duiding. Deontologie Juridische Beroepen. Advocatuur, Brussel, Larcier, 2015.

WECKHUYSEN, W., “Derde deel. Titel I, Hfdst. II, afd. II. Voorzitters van de rechtbanken. Art. 584”, in K. De Greve, C. Fourie en A. Wylleman (eds.), Wet en duiding Erfdienstbaarheden, Brussel, Larcier, 2014, p. 129-133.

WECKHUYSEN, W., “Kort geding. Wijze van instellen van de vordering”, in E. Brewaeys (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Wolters Kluwer, Mechelen, oktober 2014, V.4-1 – V.4-6 (6 p.).

WECKHUYSEN, W., “Kort geding. Verloop van de procedure”, in E. Brewaeys (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Wolters Kluwer, Mechelen, oktober 2014, V.5-1 – V.5-15 (15 p.).

WECKHUYSEN, W., “Kort geding. Uitgaven en kosten”, in E. Brewaeys (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Wolters Kluwer, Mechelen, oktober 2014, V.6-1 – V.6-3 (3 p.).

WECKHUYSEN, W., “Gezag van de beschikking in kort geding”, in E. Brewaeys (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Wolters Kluwer, Mechelen, oktober 2014, V.7-1 – V.7-3 (3 p.).

WECKHUYSEN, W., “Uitvoering van de beschikking in kort geding”, in E. Brewaeys (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Wolters Kluwer, Mechelen, oktober 2014, V.9-1 – V.9-3 (3 p.).

WECKHUYSEN, W., “Kort geding. Rechtsmiddelen”, in E. Brewaeys (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Wolters Kluwer, Mechelen, oktober 2014, V.8-1 – V.8-11 (11 p.).

WECKHUYSEN, W., “Tussengeschillen in verband met de bewijsvoering. § 3. Valsheidsprocedure”, in E. Brewaeys (ed.), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Wolters Kluwer, Mechelen, oktober 2014, VII.2-1 – VII.2-90 (130 p.).

WECKHUYSEN, W., “Tweede deel. Boek IV. Gerechtsdeurwaarders. Art. 509 – 555 quater Ger.W.”, in P. Dauw, D. Scheers, B. Wylleman (eds.), Wet en duiding Burgerlijk Procesrecht, Deel 1, Brussel, Larcier, 2011, p. 206-237.

WECKHUYSEN, W., “Derde deel. Titel I, Hfdst. II, afd. II. Voorzitters van de rechtbanken. Art. 584”, in P. Dauw, D. Scheers, B. Wylleman (eds.), Wet en duiding Burgerlijk Procesrecht, Deel 1, Brussel, Larcier, 2011, p. 270-276.

WECKHUYSEN, W., “Vierde deel. Boek II. Titel III. Hfdst. VIII. Afd. IV. Valsheidsprocedure. Art. 895-906”, in P. Dauw, D. Scheers, B. Wylleman(eds.), Wet en duiding Burgerlijk Procesrecht, Deel 1, Brussel, Larcier, 2011, p. 447-450.

WECKHUYSEN, W., “Vierde deel. Boek II. Titel VI. Inleiding en behandeling van de vordering in kort geding. Art. 1035-1041”, in P. Dauw, D. Scheers, B. Wylleman (eds.), Wet en duiding Burgerlijk Procesrecht, Deel 2, Brussel, Larcier, 2011, p. 533-537.

WECKHUYSEN, W., “Kort geding en gemeen recht”, in Vlaamse Conferentie van de Balie te Antwerpen (ed.), Kort geding, Larcier, Gent, 2009, p. 1-38.

JESPERS, H., WECKHUYSEN, W., “Art. 509 Ger.W.”, in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Wolters Kluwer, Mechelen, september 2008, Ger.W. Art. 509-1 – Ger.W. Art. 509-6 (6 p.).

VANCRAENENBROECK, R., WECKHUYSEN, W., “Art. 510 Ger.W. – Art. 512 Ger.W.”, in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Wolters Kluwer, Mechelen, september 2008, Ger.W. Art. 510-1 – Ger.W. Art. 512-6 (18 p.).

JESPERS, H., WECKHUYSEN, W., “Art. 513 Ger.W. – Art. 515 Ger.W.”, in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Wolters Kluwer, Mechelen, september 2008, Ger.W. Art. 513-1 – Ger.W. Art. 515-2 (8 p.).

VANCRAENENBROECK, R., WECKHUYSEN, W., Art. 516 Ger.W, in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Wolters Kluwer, Mechelen, september 2008, Ger.W. Art. 516-1 – Ger.W. Art. 516-10 (10 p.).

JESPERS, H., WECKHUYSEN, W., “Art. 517 Ger.W.”, in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Wolters Kluwer, Mechelen, september 2008, Ger.W. Art. 517-1 – Ger.W. Art. 517-3 (3 p.).

JESPERS, H., WECKHUYSEN, W., “Art. 518 Ger.W.”, in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Wolters Kluwer, Mechelen, september 2008, Ger.W. Art. 518-1 – Ger.W. Art. 518-2 (2 p.).

JESPERS, H., WECKHUYSEN, W., “Art. 519 Ger.W. – Art. 521 Ger.W.”, in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Wolters Kluwer, Mechelen, september 2008, Ger.W. Art. 519-1 – Ger.W. Art. 521-2 (13 p.).

JESPERS, H., WECKHUYSEN, W., “Art. 523 Ger.W”, in X., Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, Wolters Kluwer, Mechelen, september 2008, Art. 523-1 – Ger.W. Art. 523-2 (2 p.).

Bekijk ook